Page 9 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 9

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                              9


     dr Gabriela Bar     Podmiot albo przedmiot. Czy androidy marzą o byciu niewolnikiem?

                                                                              Autorka w swoim wystąpieniu przybliża pojęcie sztucz-
                                                                              nej inteligencji (SI), ze szczególnym uwzględnieniem jej

                                                                              „silnej odmiany”, a także postrzegania przez ludzi. Na-
                                                                              stępnie przedstawia koncepcje, w jaki sposób SI mogła-

                                                                              by być traktowana w świetle prawa. Zwraca również
                                                                              uwagę, że warto pochylić się nad stosownymi regula-
                                                                              cjami prawnymi w tym zakresie już teraz.


                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14