Page 12 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 12

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                            12


     dr Zbigniew Okoń     Prawo autorskie – czy zapewnia odpowiednią infrastrukturę prawną dla rozwoju


     sztucznej inteligencji?

                                                                              Autor w swoim wystąpieniu skupia się na relacji pra-
                                                                              wa autorskiego w stosunku do sztucznej inteligencji.

                                                                              Szczególną uwagę zwraca na wykorzystanie danych
                                                                              - utworów, które są wykorzystywane i analizowane

                                                                              przez sztuczną inteligencję. Prelegent dokonuje analizy
                                                                              obecnego stanu prawnego i orzecznictwa w celu próby
                                                                              udzielenia odpowiedzi na tytułowe pytanie.


                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17