Page 13 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 13

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                            13


     dr Berenika Kaczmarek-Templin     Deepfake i jego walor dowodowy w procesach cywilnych

                                                                              Autorka wystąpienia wyjaśnia na wstępie pojęcie de-
                                                                              epfake i genezę tegoż zjawiska. Następnie podaje przy-

                                                                              kłady wykorzystania tej techniki w życiu publicznym.
                                                                              Prelekcja zostaje zakończona analizą możliwości wyko-

                                                                              rzystania deepfake’a jako dowodu w procesie cywilnym.


                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18