Page 8 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 8

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                              8






     dr Mariusz Uliasz







     Sztuczna inteligencja – osoba sztuczna

















                                                                              Prelegent dokonuje analizy warunków przyznania zdol-
                                                                              ności prawnej w kontekście sztucznej inteligencji. Zwra-

                                                                              ca również uwagę na problematykę samodzielności,
                                                                              autonomiczności tegoż bytu. Autor podkreśla, iż usta-

                                                                              wodawca może przyznać sztucznej inteligencji zdolność
                                                                              prawną, jednakże zadaje pytanie, czy obecny system
                                                                              prawny będzie skutecznym narzędziem do tego, aby

                                                                              „ujarzmić” to zjawisko, ograniczyć jej wolność do zakre-
                                                                              su wskazanego przez prawo.

























                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13