Page 6 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 6

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                              6


     prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, mgr Maria Dymitruk     Elektroniczny sąd a sztuczna inteligencja w prawie polskim

                                                                              Autorzy prelekcji wskazują na obecne zastosowa-
                                                                              nie sztucznej inteligencji w dziedzinie prawa. Zwracają

                                                                              również uwagę, iż sądownictwo stanowi dobre miejsce
                                                                              do wdrażania nowych technologii ze względu na dużą

                                                                              skalę przetwarzania informacji, których wynikiem
                                                                              jest pewna konkluzja w postaci orzeczenia. Prelegenci
                                                                              przedstawiają Elektroniczne Postępowanie Upominaw-

                                                                              cze jako dobrą bazę do przeprowadzenia automatyzacji
                                                                              postępowania sądowego.

                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11