Page 7 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 7

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                              7


     prof. KAAFM dr hab. Mariusz Załucki     Wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozstrzygania spraw spadkowych

                                                                              Prelegent zwraca uwagę na zmieniające się potrze-
                                                                              by społeczne w odniesieniu do prawa spadkowego.

                                                                              Podkreśla jednak, że pojawiają się różnego rodzaju
                                                                              wątpliwości co do wykorzystania sztucznej inteligen-

                                                                              cji w prawie spadkowym. W opinii autora należałoby
                                                                              się zastanowić nad wytypowaniem kategorii prostych
                                                                              spraw, które byłyby zdatne do rozstrzygania przez

                                                                              sztuczną inteligencję.                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12