Page 4 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 4

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                              4


     prof. dr hab. Fryderyk Zoll     O projekcie dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych – czy klasycznym podejściem


     można uchwycić problemy nowych technologii?

                                                                              Przedmiotem prelekcji jest omówienie aktualnego
                                                                              kształtu dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych

                                                                              z uwzględnieniem zrealizowanych celów, jak i propozy-
                                                                              cji, które nie zostały wykorzystane w projekcie. Autor

                                                                              prelekcji w sposób wyczerpujący oraz bardzo szeroki
                                                                              stara się omówić, dlaczego powstał projekt tego typu
                                                                              dyrektywy oraz czym kierowali się autorzy propozy-

                                                                              cji regulacji, które mają wpływać na kwestie związane
                                                                              z treściami cyfrowymi. Autor stawia też odważne tezy

                                                                              np. czy da się jeszcze sensownie posługiwać pojęciem
                                                                              konsumenta w ujęciu aspektów prawnych?
                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9