Page 10 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 10

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                           10


     dr Karolina Ziemianin     Podmiotowość cywilnoprawna i procesowa sztucznej inteligencji


     – przyszłość czy utopia?

                                                                              Autorka prelekcji zwraca uwagę, iż sztuczna inteligen-
                                                                              cja nie jest wizją przyszłości, gdyż korzystamy z niej na

                                                                              co dzień. Przedstawione zostają obecne przepisy pra-
                                                                              wa dotyczące zdolności prawnej. Prelegentka rozważa

                                                                              możliwość kwalifi kacji sztucznej inteligencji jako osoby
                                                                              fi zycznej, osoby prawnej czy może zupełnie nowego
                                                                              podmiotu prawa.


                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15