Page 3 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 3

3


    5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH
                                                                                               SPIS TREŚCI


  dr Zbigniew Woźniak                                                 prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

  Odpowiedzialność deliktowa za szkody powstałe w związku z ruchem                           Nowe i stare wyzwania dotyczące zwalczanie bezprawnych treści w Internecie.                 34
  autonomicznego środka komunikacji.                                     23
                                                             dr hab. prof. INP PAN Paweł Podrecki

  Dyskusja                                                       Czy są potrzebne nowe sposoby ochrony technologii?                             35
  Blockchain oraz pojazdy autonomiczne.                                    24
                                                             dr Sylwia Kotecka-Krall

  Tomasz Chomicki, Paweł Burakowski                                          Automatyzacja procesów w postępowaniu rejestrowym.                             36
  Czy możemy się czuć cyberbezpieczni w dzisiejszych czasach?                         25
                                                             Dyskusja
  dr Michał Czerniawski                                                Cyberbezpieczeństwo, e-Administracja.                                    37

  Europejskie ramy certyfi kacji w obszarze cyberbezpieczeństwa.                        26
                                                             dr Anna Kościółek
  prof. UwB dr hab. Wojciech Filipkowski                                        Sztuczna inteligencja w postępowaniu sądowym – wizja przyszłości.                      38

  Cyber Threat Intelligence – analiza wybranych aspektów prawnych.                      27
                                                             mgr Roman Bieda
  dr Kamil Czaplicki, prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor                                 Dane jako paliwo dla AI. Czy prawo sui generis chroni zbiory generowane

  System cyberbezpieczeństwa w e-administracji.                                28    przez urządzenia IOT?                                            39

  dr Maciej Kawecki                                                  dr Paweł Litwiński

  Innowacje w polskich miastach – bariery prawne i organizacyjne.                       29    (prawie) Rok z RODO – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?                           40

  dr Grzegorz Sibiga                                                  dr Dominik Lubasz
  Automatyzacja czynności w administracji publicznej – stan obecny i perspektywy rozwoju. 30             AI a RODO.                                                 41


  dr Marcin Rojszczak                                                 Xawery Konarski
  O projekcie dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych – czy klasycznym                        AI i prywatność – bariery prawne.                                      42

  podejściem można uchwycić problemy nowych technologii?                           31
                                                             prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz
  Artur Miękina                                                    Przed minutą niczym Bóg. Teraz śmieć. RODO wobec ochrony danych osobowych zmarłych. 43

  Biometria podpisu – bezpieczeństwo techniczno-prawne,
  a gruntowana zaściankowość mentalna.                                    32    mgr Damian Klimas
                                                             Ochrona prywatności w ramach Software as a Service.                             44
  prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, mgr Bartłomiej Oręziak

  Wytyczne Rady Europy w sprawie dowodów elektronicznych.                           33    Dyskusja
                                                             Dane osobowe, e-Privacy.                                          45
   1   2   3   4   5   6   7   8