Page 15 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 15

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                            15


     dr Kamil Szpyt     Sztuczna inteligencja i nowe technologie (nie zawsze) w służbie ludzkości, czyli cywil-


     noprawna problematyka rozwoju i popularyzacji zjawiska „deepfake”

                                                                              Autor zaczyna prezentację od przedstawienia grafi k,
                                                                              które wprowadzają słuchaczy i widzów w problematykę

                                                                              zagadnienia deepfake. Podsumowując, że są to na razie
                                                                              bardziej zaawansowane memy zauważa, że trzeba już

                                                                              teraz przemyśleć i rozważyć prawne aspekty istnienia
                                                                              tego typu bytów w kontekście przyszłych problemów
                                                                              prawnych.


                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20